Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria udziela pomocy prawnej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorców w różnych formach – jednoosobowa działalność, spółki, stowarzyszenia. Pomoc prawna obejmuje:

W

udzielanie porad prawnych

W

negocjowanie i opiniowanie umów

W

reprezentację przez Sądami i Organami

W

sporządzanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego

W

sporządzanie umów, uchwał i porozumień

Udzielanie pomocy prawnej może mieć charakter stałej obsługi lub doraźnej pomocy, świadczonej w siedzibie przedsiębiorcy.

Zapraszam do współpracy!