Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – adwokat

Prawo pracy – ADWOKAT RYBNIK

Adwokat Patrycja Mazurek reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, takich jak sprawy o:

W

wypłatę wynagrodzenia, zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy

W

wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

W

odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy

W

sprostowania świadectwa pracy

W

sporządzania umów o pracę, wypowiedzeń

Prawo UBEZPIECZEŃ – ADWOKAT RYBNIK

Kancelaria Adwokacka z Rybnika uczestniczy również w negocjacjach przedprocesowych pomiędzy stronami stosunku pracy. Z zakresu ubezpieczeń społecznych Adwokat Patrycja Mazurek:

W

prowadzi sprawy odwołań od decyzji ZUS i KRUS

W

reprezentuje klientów przed Organami i Sądami

W

prowadzi sprawy związane z wypłatą świadczeń takich jak renty, zasiłki, świadczenia

Zapraszam do współpracy!

 Tel. 504-761-965

Call Now Button