Kancelaria Adwokacka
Rybnik, Racibórz

Kancelaria Adwokacka Rybnik

Adwokat Patrycja Mazurek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po odbyciu aplikacji adwokackiej i złożonym egzaminie zawodowym została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Katowicach. Prowadzi własną Kancelarię adwokacką w mieście Rybnik i Racibórz.

Zdobywała doświadczenie już podczas studiów odbywając praktyki w poradniach prawnych  oraz pracując w kancelariach adwokackich na Śląsku.

Adwokat w mieście Rybnik, w którym z zaangażowaniem i pasją wykorzystuje nabytą wiedzę i doświadczenie, skutecznie doradzając klientom w sprawach karnych, cywilnych oraz problemach z innych dziedzin prawa. Adwokat Patrycja Mazurek udziela porad prawnych, bierze udział w mediacjach, sporządza w imieniu klientów pisma procesowe oraz reprezentuje klientów przed Sądami oraz innymi Organami.

Kancelaria adwokacka w Rybniku i Raciborzu Adwokat Patrycji Mazurek świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, jak osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, spółki czy podmioty publiczne, zapewniając kompleksową obsługę prawną w zakresie różnych dziedzin prawa, w tym prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Adwokat Patrycja Mazurek prowadzi również sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, udziela porad, sporządza pisma do Sądu Kościelnego, w tym skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

kancelaria adwokacka w rybniku i raciborzu

Kancelaria Adwokacka w Rybniku i Raciborzu

wartości jakimi kierujemy się podczas naszej pracy

1

Elastyczność

Do naszej współpracy podchodzimy elastycznie, szanując czas klientów, dostosowujemy się do najdogodniejszej formy kontaktu i warunków, w jakich funkcjonują nasi klienci.

2

Współpraca

Regularnie kontaktujemy się z klientami, omawiając stan faktyczny, wyjaśniając zagadnienia prawne oraz bieżący stan sprawy, odpowiadając na pytania klientów.

3

Pomoc

Mamy świadomość, że sprawy sądowe są dla klientów obciążające emocjonalnie. Pomagamy przejść przez trudne chwile, analizując sprawy bez emocji, doradzamy klientom jak uniknąć błędów. W zakresie działalności jest również współpraca z psychologiem, notariuszem, doradcą podatkowym, a także w razie potrzeby z tłumaczem.

4

Ochrona Klienta

Podejmowane działania nakierowane są na uzyskanie rozwiązania najkorzystniejszego dla klienta, z uwzględnieniem aspektu finansowego oraz szybkości postępowania, co wynika z § 44 Kodeksu Etyki Adwokackiej, zgodnie z którym Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem  klienta.

kancelaria adwokacka w rybniku

Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej.

§ 8 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)

Zapraszam do współpracy!

 Tel. 504-761-965

Call Now Button