Prawo karne
adwokat Rybnik, Racibórz

SPRAWY karne – ADWOKAT

Adwokat Patrycja Mazurek świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, zapewniając obronę klientom występującym w charakterze oskarżonych, ale także występując jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych, w sprawach:

W

karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych

W

w postępowaniu mediacyjnym

W

w postępowaniu wykonawczym, w postępowaniach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy, warunkowego przedterminowego zwolnienia

Patrycja Mazurek świadczy również pomoc prawną osobom zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym, w sprawach nagłych i wymagających natychmiastowego działania, od którego zależy dalszy przebieg postępowania. Skorzystanie z pomocy adwokata już na samym początku postępowania, pozwoli uniknąć problemów na dalszym jego etapie.

Zapraszam do współpracy!

 Tel. 504-761-965

Call Now Button