Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z szeroko pojętego prawa administracyjnego, udzielając pomocy na etapie postępowania administracyjnego przed Organami Administracji, jak również na etapie postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Adwokat Patrycja Mazurek zajmuje się:

W

sporządzaniem odwołań od decyzji wydawanych przez Organy Administracji Publicznej

W

sporządzaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W

reprezentacją w toku postępowania przez Organem oraz przed Sądem Administracyjnym

Zapraszam do współpracy!