Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wymagają szczególnego podejścia ze względu na ich specyfikę oraz zaangażowanie emocjonalne uczestników. Adwokat Patrycja Mazurek pomaga przeprowadzić sprawy:

W

o rozwód i separację

W

o alimenty

W

o podział majątku

W

o przysposobienie, w tym o rozwiązanie przysposobienia

W

o władzę rodzicielską

W

o uregulowanie lub zmianę kontaktów

W

o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

W

o ubezwłasnowolnienie

Zapraszam do współpracy!