Prawo karne

Prawo karne

Adwokat Patrycja Mazurek świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, zapewniając obronę klientom występującym w charakterze oskarżonych, ale także występując jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych, w sprawach:

W

karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych

W

w postępowaniu mediacyjnym

W

w postępowaniu wykonawczym, w postępowaniach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy, warunkowego przedterminowego zwolnienia

Adwokat Patrycja Mazurek świadczy również pomoc prawną osobom zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym, w sprawach nagłych i wymagających natychmiastowego działania, od którego zależy dalszy przebieg postępowania. Skorzystanie z pomocy adwokata już na samym początku postępowania, pozwoli uniknąć problemów na dalszym jego etapie.

Zapraszam do współpracy!