Zakres działalności

Kancelaria zapewnia usługi w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych, sporządzania i opiniowania umów, reprezentowania klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, w postępowaniu przed sądem, a także w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Każda sprawa jest indywidualna i cechująca się innym stanem faktycznym, dlatego warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej, zamiast szukać rozwiązania swojego problemu w Internecie, narażając się na negatywne konsekwencje niepodjęcia odpowiednich działań prawnych lub niezachowania terminów.

Kancelaria adwokacka świadczy usługi na terenie całego kraju, zapewniając pomoc swoim klientom w miejscach, gdzie tego potrzebują.

Jak wygląda współpraca z adwokat Patrycją Mazurek?

 

  1.  Sumiennie dokonuje analizy i z należytą sumiennością przeprowadza weryfikację materiałów dotyczących sprawy w zależności od jej złożoności i specyfiki. Kompleksowo odnosi się do wątpliwości klientów.
  1.  Znajduje przemyślane rozwiązania, wskazuje propozycje zastosowania odpowiednich procedur prawnych, pozwalających szybko i bez zbędnych nakładów finansowych doprowadzić do oczekiwanego celu. Buduje strategie oparte na praktycznej wiedzy.
  1.  W sposób wyczerpujący przekazuje informacje, zalecenia, wyjaśnienia oraz przyjęte strategie. Odpowiedzialnie i zdecydowanie prowadzi kolejne etapy postępowania, dbając o zminimalizowanie obciążenia emocjonalnego klientów.
  1.  Rzetelnie i z zaangażowaniem broni interesów klienta przed sądem, organami ścigania, administracją publiczną lub w kontaktach ze stroną przeciwną, pomagając rozwiązać skomplikowane i zawiłe sprawy z zastosowaniem najwyższych standardów etycznych.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zakres działalności:

Zapraszam do współpracy!