O Kancelarii

Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej.

§ 8 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)

Adwokat Patrycja Mazurek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po odbyciu aplikacji adwokackiej i złożonym egzaminie zawodowym została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Katowicach. Prowadzi własną Kancelarię adwokacką.

Zdobywała doświadczenie już podczas studiów odbywając praktyki w poradniach prawnych  oraz pracując w kancelariach adwokackich na Śląsku.

Własna działalność to miejsce, w którym z zaangażowaniem i pasją wykorzystuje nabytą wiedzę i doświadczenie, skutecznie doradzając klientom w sprawach karnych, cywilnych oraz problemach z innych dziedzin prawa. Adwokat Patrycja Mazurek udziela porad prawnych, bierze udział w mediacjach, sporządza w imieniu klientów pisma procesowe oraz reprezentuje klientów przed Sądami oraz innymi Organami.

Kancelaria adwokacka Adwokat Patrycji Mazurek świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, jak osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, spółki czy podmioty publiczne, zapewniając kompleksową obsługę prawną w zakresie różnych dziedzin prawa, w tym prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Adwokat Patrycja Mazurek prowadzi również sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, udziela porad, sporządza pisma do Sądu Kościelnego, w tym skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Wartości jakimi kierujemy się podczas naszej pracy:

1

Elastyczność

Do naszej współpracy podchodzimy elastycznie, szanując czas klientów, dostosowujemy się do najdogodniejszej formy kontaktu i warunków, w jakich funkcjonują nasi klienci.

2

Współpraca

Regularnie kontaktujemy się z klientami, omawiając stan faktyczny, wyjaśniając zagadnienia prawne oraz bieżący stan sprawy, odpowiadając na pytania klientów.

3

Pomoc

Mamy świadomość, że sprawy sądowe są dla klientów obciążające emocjonalnie. Pomagamy przejść przez trudne chwile, analizując sprawy bez emocji, doradzamy klientom jak uniknąć błędów. W zakresie działalności jest również współpraca z psychologiem, notariuszem, doradcą podatkowym, a także w razie potrzeby z tłumaczem.

4

Ochrona Klienta

Podejmowane działania nakierowane są na uzyskanie rozwiązania najkorzystniejszego dla klienta, z uwzględnieniem aspektu finansowego oraz szybkości postępowania, co wynika z § 44 Kodeksu Etyki Adwokackiej, zgodnie z którym Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem  klienta.

Zapraszam do współpracy!